Cách đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản online

Cách đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn 2 cách đăng ký trực tuyến (online) nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân, nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Dưới đây là hướng dẫn 2 cách đăng ký trực tuyến trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động thông minh. Qua đó sẽ chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ tiền mặt qua tài khoản cá nhân thành thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ứng dụng VssID.

Xem thêm:

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s